Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Debata - 16 września

16 września 2013 r.  zorganizowaliśmy, w ramach IV Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych spotkanie/debatę na temat aktualnego stanu i potrzeb dalszego ulepszania funkcjonujących w Wielkopolsce oraz zasad leczenia i pozamedycznych form wspomagania osób z zespołem Turnera. 

Publikujemy wnioski z debaty - wersja PDF