Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Szkolenie z pozyskiwania funduszy z UE

Prezes Stowarzyszenia, Małgorzata Ławniczak i Paulina Szulc uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu „Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013”.  Odbyło się ono w Lesznie w dniach 18 i 19 marca 2009 roku. Tematem było pozyskiwanie funduszy unijnych dla opieki zdrowotnej.  Szkolenie było podzielone na dwie części.  W pierwszym dniu, na seminariach były poruszane tematy związane z możliwościami finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i szkoleniowych z funduszy strukturalnych UE, przedstawione były także pozostałe formy finansowania projektów w zakresie ochrony zdrowia oraz zasady przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. W części warsztatowej, drugiego dnia, w grupach odbyła się praca nad dokumentacją aplikacyjną. Na zakończenie rozdane zostały certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenie było finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w związku z czym było całkowicie nieodpłatne. W ramach seminarium pokryte był koszty uczestnictwa i  materiałów seminaryjnych oraz noclegu i wyżywienia.