Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego

Byliśmy obecni na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego Przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. W spotkaniu wzięły udział Urszula Wiśniewska i Paulina Szulc.

XVIII posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych odbyło się w środę 19 czerwca 2013 r. o godz. 16.00. Posiedzenie KDO odbędzie się w Centrum Bukowska na ul. Bukowskiej 27/29.

Podczas spotkaniarozmawialiśmy o priorytetowych zadaniach publicznych do Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.

Spotkanie będzie miało charakter konsultacji zadań priorytetowych w ramach obszarów wchodzących w kompetencje Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.