Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Szkolenie z komunikacji wizualnej

15 kwietnia 2013 Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Ławniczak oraz Paulina Szulc wzięły wczoraj udział w szkoleniu z komunikacji wizualnej pn. „Dobrze użyta identyfikacja wizualna pomaga być zauważonym”. Szkolenie odbyło się w Centrum Bukowska współprowadzonym przez WRK ZOP, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

Zakres tematyczny szkolenia to m. in.:

1. Omówienie funkcji i znaczenia logo dla organizacji.

2. Pokazanie i omówienie różnych typów znaków.

3. Omówienie znaczenia konsekwentnego użycia identyfikacji wizualnej.

4. Dyskusja na podstawie przykładów.

Szkolenie prowadzone zostało przez trenerów posiadających doświadczenie biznesowe jak i pozarządowe w sferze komunikacji wizualnej: Wojciech Olejniczak - artysta plastyk, fotograf, wydawca, filmowiec, założyciel fundacji TRES. Od 20 lat zawodowo związany z działaniami graficznymi i promocyjnymi. Agnieszka Juraszczyk - artysta plastyk, grafik. Prowadzi własne studio graficzne. Zajmuje się projektowaniem graficznym (w szczególności identyfikacje wizualne, książki, materiały promocyjne).