Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Walne Zebranie Członków

Budynek Omega

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera. Zebranie odbędzie się w dniu 30 maja (sobota) o godzinie 14:00 w Poznaniu w Sali Perłowej Biurowca Omega (ul. Dąbrowskiego 79a, I piętro).

 

 Proponowany Plan Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania,
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez księgową Stowarzyszenia -Joanna Jędrzejczak,
  3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za lata 2011-2015,
  4. Stanowisko Komisji Rewizyjnej  w sprawie działalności Stowarzyszenia w roku 2014 przedstawi Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Beata Dubik,
  5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  6. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. Wolne Wnioski.

Z uwagi na fakt, że jest to Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze prosimy o niezawodny udział w Zebraniu.

 

                                 Prezes Zarządu

   Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia  w Zespole Turnera

                          lek.  Małgorzata Ławniczak