Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Brytyjski Przewodnik Edukacyjny

Przewodnik Edukacyjny

Publikujemy przetłumaczoną na język polski broszurę edukacyjną „Zespół Turnera i edukacja - jak pomóc twojemu dziecku przeżyć i odnosić sukcesy w szkole".Oryginał znajduje się na stronie brytyjskiego Stowarzyszenia Turner Syndrom Support Society - Turner Syndrome & education – how to help your child survive and succeed at school.

Publikacja jest adresowana zarówno dla nauczycieli jak i rodziców a jej celem jest pomoc w problemach i trudnościach jakie mogą mieć dzieci i dziewczynki z zespołem Turnera w szkole.

Broszura: wersja PDF

W 12 rozdziałach poruszane są najważniejsze zagadnienia jak problemy ze społecznym aspektem szkoły, motywowanie do nauki, wybór szkoły, przygotowanie do życia po zakończeniu edukacji, poruszanie kwestii medycznych i edukacja seksualna oraz radzenie sobie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jeżeli takie występują. W publikacji zawarte jest również 10 rad dla nauczycieli oraz 10 rad dla rodziców. Na końcu poradnika można znaleźć również ogólne rady, zawarte są również użyteczne adresy i kontakty. Ponadto każdy rozdział jest zakończony wartościowymi wypowiedziami dziewczyn i kobiet z zespołem Turnera na temat ich doświadczeń związanych z edukacją.

Zachęcamy do przeczytania!

Tłumaczenie za zgodą brytyjskiego TSSS - Paulina Szulc