Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Otrzymaliśmy status OPP

Z przyjemnością informujemy, iż nasze starania o uzyskanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego odniosły pozytywny skutek. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 23 listopada 2010 roku przyznał Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Wsparcia status Organizacji Pożytku Publicznego i dokonał odpowiedniego wpisu w KRS, gdzie znajdujemy się pod numerem 0000277390.

Posiadanie statusu OPP daje dużą szansę na rozwój działalności Stowarzyszenia. Jest również wyrazem zaufania i docenienia dotychczasowych jego działań. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mogli teraz w trybie określonym w odrębnych przepisach przekazywać na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Więcej na temat procedury przekazywania 1% będziemy informować pod zakładką OPP i 1%