Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

1% podatku za rok 2012

Już kolejny rok nasze Stowarzyszenie jest uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego. Jest to dla nas bardzo ważne źródło, dzięki któremu Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność.

Poniżej znajduje się link do wykazu organizacji upoważnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za rok 2012 umieszczonego na portalu ngo.pl

WYKAZ ORGANIZACJI