Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Inne adresy www

Inne adresy www

Ministerstwo Zdrowia RP - www.mz.gov.pl

Zawiera informacje dla podmiotów czynnych w ochronie zdrowia oraz dla pacjentów (m.in. KARTA PRAW PACJENTA).

 

 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - www.czd.pl

Wielospecjalistyczny szpital dla dzieci z 29 klinikami i zakładami, w tym ze znaną rodzinom dzieci z zespołem Turnera Kliniką Endokrynologii.
 
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi -  www.iczmp.edu.pl

Jeden z największych, wielodyscyplinarnych i wysoko specjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Informacje dla podmiotów czynnych w ochronie zdrowia i dla pacjentów.

 Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - www.endoginekol.ump.edu.pl

W profilu diagnostyczno-terapeutycznym Kliniki znajduje się ZT.

 

Centrum Genetyki Medycznej "Genesis" - www.genesis.pl

CGM GENESIS specjalizuje się w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych, niepowodzeń rozrodu i poradnictwie genetycznym.

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wpierania Adopcji "Nasz Bocian" - www.nasz-bocian.pl

Stowarzyszenie prowadzi "Strony Poświęcone Rodzinie". Na stronie znajdują się wyczerpujące informacje na temat matod leczenia niepłodności oraz procedur adopcyjnych. Znajduje się również bogate w informacje forum.

 Novum -Przychodnia Leczenia Niepłodności (Warszawa): www.novum.com.pl

 Stowarzyszenie Klon/Jawor: www.klon.org.pl

"Stowarzyszenie Klon/Jawor jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk, której głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa" (ze strony internetowej Stowarzyszenia)

 Portal organizacji pozarządowych ngo: www.ngo.pl

  Ministerstwo Finansów (przepisy dotyczące podatków i gospodarki finansowej) www.mf.gov.pl

 Wortal Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Gen:  www.gen.org.pl

 Genetyka Kliniczna (Platforma Wymiany Informacji) genetyka.lekarz.net

  New Horizons for Learning: www.newhorizons.org

Nowe Horyzonty do Nauki - serwis poświęcony nauczaniu i uczeniu się. Oferuje również elektroniczną wersję podręcznika dotyczącego relacji wzrokowo-przestrzennych.

 LD on the WEB! www.nldontheweb.org

Serwis poświęcony tzw. niewerbalnym trudnościom uczenia się. Udostępnia nieodpłatnie w wersji elektronicznej wiele cennych publikacji dotyczących niewerbalnych trudności uczenia się. Zawiera linki do innych serwisów tematycznie pokrewnych.