Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Sprawozdania za rok 2014

Publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2014. 


Sprawozdanie finansowe:

Bilans:                               wersja PDF

Rachunek wyników:            wersja PDF

Informacja dodatkowa:        wersja PDF

 

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie:                    wersja PDF