Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Sprawozdania za rok 2011

Publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2011.

Sprawozdanie finansowe:

Bilans:                                wersja PDF     

Informacja dodatkowa:        wersja PDF

Rachunek wyników:            wersja PDF

CIT-8                                wersja PDF

Sprawozdanie merytoryczne:

Raport:                             wersja PDF