Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Sprawozdania za rok 2010

Publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie finansowe

Bilans                          wersja PDF

Rachunek wyników       wersja PDF

Informacja dodatkowa   wersja PDF

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wersja PDF

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne    wersja PDF

Uchwała 1b                           wersja PDF