Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2011

Publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2011.

Sprawozdanie finansowe:

Bilans:                                wersja PDF     

Informacja dodatkowa:        wersja PDF

Rachunek wyników:            wersja PDF

CIT-8                                wersja PDF

Sprawozdanie merytoryczne:

Raport:                             wersja PDF

Sprawozdania za rok 2010

Publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie finansowe

Bilans                          wersja PDF

Rachunek wyników       wersja PDF

Informacja dodatkowa   wersja PDF

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wersja PDF

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne    wersja PDF

Uchwała 1b                           wersja PDF

Sprawozdanie zarządu od początku działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 7 lutego 2007 roku do 10 marca 2010 roku dostępne jest poniżej:

Sprawozdanie:   wersja PDF